close
تبلیغات در اینترنت
جملات باحال

didane avatare nimbuzz gereftane avatare nimbuzz
ba estefade az in abzar mitoonin axe id nimbuzz har kasi k khastin bebinin

home


آخرین ارسال های تالار گفتمان

سرگرمی جملات باحال چهارشنبه 28 خرداد 1393 | 1:52

" ﺷﯿﺮﯾﻦ " ﺍﯾﻨﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﻣﺎ " ﻓﺮﻫﺎﺩ " ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯾﺶ ﮐﻮﻩ ﮐﻨﺪ
ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ...
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ " ﺷﯿﺮﯾﻦ " ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ " ﻓﺮﻫﺎﺩﺕ " ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻧﺸﻮﺩ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻮﻩ ﮐﻨﺪہ ای

||

زندگى!!! الان که پريودى . . . . .ولى يه روز'اخر اونجور ک میخام ميکنمت

||

 عشقم!

باشی میشی مادر  دخترم !

نباشی

میشی  تخــــــم پسرم ;)

||

ﻟﺸﻢ ﺍﻣﺎ ﻻﺷﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﺑﯽ ﭘﻮﻟﻢ ﺍﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

◄ ﺑﺪﺣﺮﻓﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﺍﺩﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ

◄ﺧﺸﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﻣﺘﮑﺒﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﺭﮐﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﺳﺎﮐﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

 ﻣﺴﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﺑﯽ ﮐﺎﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

◄ ﺑﯽ ﮐﺴﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﮐﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﮐﻠﻪ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ 

ﺍﻣﺎ ﻫﺮﭼﯽ ﻫﺴﺘﻢ ، ﺧﻮﺩﻣﻢ 

◄ ﻣﺜﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﻭ ﻧﯿﺴﺘﻢ

||

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ............. ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﯽ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ .............. ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺩﻝ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ .............. ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ .............. ﺍﺷﮑﻬﺎﺕ ﺭﻭ ﯾﺎﺑﺎﻟﺶﺑﺎﯾﺪﺑﺒﯿﻨﻪ ﯾﺎﺩﻭﺵ ﺣﻤﺎﻡ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ .............. ﻓﺮﯾﺎﺩﺕ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﭘﮏ ﻫﺎیﻗﻠﯿﻮﻥ ﺑﺰﻧﯽ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ .............. ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﺷﮑﺴﺘﻦ

ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ .............. ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ

||

سرزمین من جاییست که در آن با دوکلمه عربی محرم هم میشوند اما با یه دنیا عشق نه...

||

عروسی عشقم بود!

 

مست کردم رفتم دم تالار نشستم تا عروس بیاد

 

ولی عروسی رو بهم نزدم 

 

بگذریم خب خلاصه عروس اومدو همه هدیه هاشونو دادن

 

منم رفتم هدیه خودمو بهش دادم!! گفت این چیه؟

گفتم همون قرآنیه که بهش قسم خوردی مال من بشی...

||

ﻣﻦ ﻧــﻪ ﺣـــﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨــﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨــﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ

ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِــﺖ ﮐﻨــﻢ !!

ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـــﺮ ﺍﯾﻨــﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﯿـــﻪ !!

ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣَـــﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـــﻢ ﻛﺴـــﻰ

ﻧﻴـــﻮﻣﺪﻡ . . .

ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ

ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴـــﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘـــﻢ ..!

ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ...

ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺩﺭﮐﻢ ﮐﻦ

ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺷﺮ ﮐﻢ ﮐﻦ...

||

ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ...

ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ...

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ...

ﺍﻭ ﻧﻤﮏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ...

ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ...

ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ...

ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣِﯽ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ...

ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟؟

ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ...

ﭘُﺮ ﺯِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ...

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟؟؟

ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ!!!!

||

ﺍﺧﻠـــﺎﻗَــــﻢ ﺑَــــﺪﻩ،

ﺍﻓﻜـــﺎﺭﻡ ﺗَـــــﻜﻪ ،

ﺍﻣﺜـــﺎﻟﻢ ّﻛَــﻤﻪّ...!

||

فکر میکردم تو همدردی!    هه


نه!  تو هم دردی.....

||

 بعد از او سیگار هم را ترک کردم

بوی سیگار فقط یاد اوری او بود

حالا دیگر فقط منم و باران و خیابان و اشک

||

ﺩﺧــﺘـــﺮ ﮐــﻮﭼــــــﻮﻟـﻮ : ﭼﯿـﮑــﺎﺭﻡ ﺩﺍﺷــﺘــــــﯽ ؟

.

.

.

ﭘـﺴـــﺮ ﮐــﻮﭼــﻮﻟــﻮ : ﻣﯿـﺸــﻪ ﺑــﺎ ﭘـــﺴــﺮﺍﯼ ﺩﯾـﮕــﻪ ﺑـــﺎﺯﯼ

ﻧﮑﻨـــﯽ ؟

ﺁﺧــﻪ ﻣــﻦ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...

||

مرا به جرم  خردن یک لیوان شراب به زندان بردند و هشتاد ضربه شلاق زدند و گفتن حقم بود!

گفتم چرا؟؟ گفتن چون حرامه گفتم چرا حرامه ؟؟ گفتن چون برای بدن ضرر داره گفتم یعنی میخوای بگی 

یک لیوان شراب از هشتاد ضربه شلاق ضررش بیشتره؟؟

||

او از من "راحت "گذشت....

اگر خدا هم از او "راحت" بگذرد...

 

قیامت را من به پا خواهم کرد

||

شغل خوبی دارم ادم میکنم و تحویل دیگری میدهم صد در صد تضمینی.............

||

امروز باز به یادت هیییع 

 

هه 

 

 

تف به ذاتت

||

سلامتی اونو یارش 

منو یادش 

اونو فابش

منوفازش

اونو نازش

منو سازش

هیییییع ک.. خارش

||

هى لعنتى!

بیا باهم بازى کنیم:

تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،

من هم،

“شماره غریبه هاى توى گوشى أت را”

||

نوشت “سلام نفس” ، کسی که چند لحظه پیش به من شب بخیر گفت …

هه ، چه اشتباهی ؟!

||

ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ؟؟!!!!!

ﻫﻪ

ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ

ﺍﯾﻨﻮ ﻧﺰﺍﺷﺘﻢ ﻟﺎﯾﮏ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﺍﺭﺭﺭﺭﺭﻩ

||

تفریح پسر بچه شده موچین مادرش  بهم مدیونی اگه سیخ نشه مو به تنت دنیاجاییه که برادرت چشم داره به زنت دنیا جاییه که نمیگیره کسی دستت مادر قصه نمیگه پایGem TV نشسته

||

راننده تاکسی از تو ایینه نگام کردو پرسید یه نفری؟  گفتم خیلی وقته....

||

تو خدای سرنوشت من بودی

 

کار من چیزی بجز دعا نبود

 

با کدوم دعا بریدی تو از دلم

 

شایدم خدای من خدا نبود .....

||

هرجا نوشته است خواستن توانستن است اتش میگیرم یعنی او نخواست که نشد؟؟؟

||

متنفرم از معشوقی که اسم هرزگی هایش را "آزادی" بگذارد...

اسم نگرانی هایت را "گیر"
وبرای بی تفاوتی هایش"اعتماد" رابهانه کند...
||
به بعضیا باید گفت آخه لااااااشی

 

تو خودتم که از اوناااااشی....

||
ب بعضیا باید گفت
اخه زاخار
پرچم شما با (لاس) بالاس
مابالاسرمون خداس
مث شما نیستیم همه جا پلاس
جامون اینجاس
ته خوش گذرونیمون بیرون رفتن با مخاطب خاص
واسه خودیا نمیذاریم کلاس
خاکمون سمته لاشیاس
خدائیمون واسه هرچی خاکیو باوفاس
خودمون خاص
رفیقامون آس
گور بابای هرکی که مارو نخواس

برچسب ها : جملات باحال , با حال , جمله ,
نویسنده: reza بازدیدها: 22 نظرات ()

آخرین مطالب

S2a Sender By Rezaroni@Nimbuzz.Com-V1.0 تاریخ : پنجشنبه 02 مرداد 1393
دانلود نرم افزار تغییر اطلاعات آیدی نیمباز تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393
نرم افزار ساخت زیرنویس تاریخ : چهارشنبه 25 تیر 1393
نرم افزار افزایش بازدید سایت یا وبلاگ شما تاریخ : شنبه 21 تیر 1393
فوتوشاپ با امکانات زیاد و کم حجم تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1393
دانلود آهنگ جدید حامد پهلان عزیزجونم تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1393
دانلود آهنگ جدید ندیم چشم چشم تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1393
Avatar Geraber Coded By Badkalle@Nimbuzz.Com تاریخ : سه شنبه 17 تیر 1393
دانلود آهنگ جدید احمد سعیدی نازنین تاریخ : دوشنبه 16 تیر 1393
دانلود آهنگ جدید رضایا نخند به من تاریخ : دوشنبه 16 تیر 1393

ارسال نظر


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

اطلاعات سایت

آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
اعضای آنلاین : 0
تعداد اعضا : 18

عضو شوید
ارسال کلمه عبور

آمار مطالب
کل مطالب : 108
کل نظرات : 13

آمار بازدید
بازدید امروز : 15 نفر
باردید دیروز : 126 نفر
بازدید هفته : 149 نفر
بازدید ماه : 189 نفر
بازدید سال : 1,124 نفر
بازدید کلی : 15,324 نفر
ورودی امروز گوگل : 0 نفر
ورودی گوگل دیروز : 0 نفر
آی پی : 3.80.177.176
مرورگر :
سیستم عامل :

موضوعات

نظرسنجی

خواننده مورد علاقه ی شما کیه؟خبرنامه سایت

    براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود